TRIKALA PREFECTURE

Thessaly region, Greece

Префектура Трикала е част от района на Тесалия, със столица - гр. Трикала. Районът включва град Калампака и уникалената туристическа дестинация – скалните  манастири в облостта Метеора, построени на върха на скалите. Югоизточната част на региона принадлежи към равнината Тесалия.

Залесената планината Пинд доминира в западната част. Северната част на Трикала е планинска и е покрита с гори и безплодните земи; планински вериги - Chasia и Antichasia. Най-голямата река тук е Pineios, която тече от юг на изток. Климатът е средиземноморски, с горещо лято и студена зима, а също и умерен. Тази префектура съдържа 18,3% от общото население на област Тесалия. Общият брой на населението на Трикала е 138,047 граждани.

Според статистическите данни, най-много са работещите в областта на туризма и услугите (50,09%), а след това в областта на земеделието и животновъдството (29,10%). Селското стопанство на района е развито и има голям принос в общия  износ на страната. Отглеждат се плодове, зеленчуци, памук, маслини, и едър рогат добитък.