Публикации


Наръчник по приемственост на знания между поколенията. Наръчника дава пример на инициатива, където метода на  взаимно обучение между поколенията се тества в три общини: Берковица, България; Губио, Италия ; Трикала, Гърция. Целта на  Наръчника е да вдъхнови прилагането на същия подход и в други общности, базирани на опита на партньорите  по Big Foot  проект. Общият преглед на основните понятия и определения: взаимно обучение между поколенията , лично участие и устойчиво развитие - е последвано от представянето на  БИГ ФООТ общностите и подробно описание на дейностите по проекта:  проведените консултациите и експерименти, във всяка една страна

 

Наръчник по Взаимо Обучение Между Поколенията. Практически насоки за взаимното  обучение между поколенията може да се намери в Наръчника по Взаимо Обучение Между Поколенията, разработен от Big Foot партньорството и на разположение на адрес: http://www.bigfoot-project.eu/intergenerational-approach-handbook.html . Наръчникът е пълен с инструменти и модели за всички фази на проекта.


Ръководство По Нематериално Културно Наследсво може да бъде свален на английски и на съответните езици страни

 


"Картографиране чрез лично участие - методика и насоки за използване на подхода отдолу нагоре" Партньор KENAKAP SA от проекта Big Foot  разработи документ, озаглавен "Картографиране чрез лично участие - методика и насоки за използване на подхода отдолу нагоре", с цел да се получи теоретичена и практическа рамка за картографирането , което  трите партньори са провели по време на тестването  в съответните им области . Документът може да бъде намерен на  страницата: http://www.bigfoot-project.eu/publications.html