Консултации в общностите на БИГ ФООТ

Консултациите бяха важна стъпка на проекта Big Foot, който се основава на участието на заинтересованите страни, които са били  информиране на  от местните партньори относно проекта, за да поискат обратна връзка за  предложенията и предпочитанията на местните жители, за да се реши съвместно фокуса на инициативите по проекта, както и да се включат интересуващите в по-нататъшните дейности Big Foot.


Проведени експерименти за теставане на стратегията за взаимно обучение между поколенията по проекта БИГ ФООТ

Въз основа на картографиране на района, интензивните консултации с местните заинтересовани страни, както чрез съвети от останалите партньори на БИГ ФООТ, се проведоха  "опити" за прилагане на подход за взаимно обучение  между поколенията, които са различни един от друг, и отразяват  естеството и нуждите на всеки местен район.