Το Εργαλείο Μεταβίβασης (Transferability Tool Kit) παρέχει ένα παράδειγμα μιας διαγενεακής πρωτοβουλίας μάθησης, η οποία δοκιμάστηκε σε τρεις κοινότητες: Berkovitsa, Βουλγαρία, Γκούμπιο, Ιταλία και τα Τρίκαλα, Ελλάδα. Ο στόχος του Kit Tool είναι να εμπνεύσει την εφαρμογή της ίδιας προσέγγισης σε άλλες κοινότητες, με βάση την εμπειρία των εταίρων του έργου Big Foot.

 

 

 

 

Πρακτικός Οδηγός για την διαγενεακή μάθηση μπορεί να βρεθεί στο Εγχειρίδιο Προσέγγισης Γενεών. Το Εγχειρίδιο είναι πλήρες, με εργαλεία και πρότυπα για όλες τις φάσεις του έργου.

 

 

 

 

Οι οδηγοί πολιτιστικής κληρονομιάς,  παράχθουν από τις τοπικές συμμετέχουσες κοινότητες με τη βοήθεια των εταίρων, αποτελούνται από περιεχόμενο πολυμέσων που δημιουργείται και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του έργου

 

 

Ο εταίρος του έργου Big Foot Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανάπτυξε μια εκθεση με τίτλο «Συμμετοχική Χαρτογράφηση - Μεθοδολογία & Οδηγίες χρησιμοποιώντας το Bottom-up μέθοδος προσέγγισης", με στόχο να δώσει ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για τη συμμετοχική χαρτογράφηση που οι τρεις εταίροι του έργου θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια του πειραματισμού στις αντίστοιχες περιοχές τους. Το έγγραφο μπορεί να βρεθεί μεταξύ των εκδόσεων για το Big ιστοσελίδα Foot: http://www.bigfoot-project.eu/publications.html.