ΔΗΜΟΣ BERKOVITSA

Επαρχία Montana, Βορειοδυτική Βουλγαρία

Ο Δήμος της Berkovitsa περιλαμβάνει μια περιοχή των 470 km ², εκ των οποίων το 57% καταλαμβάνεται από τις γεωργικές εκτάσεις και το 43% από δάση.  Οι οικισμοί αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της περιοχής περίπου 3,32%. Ο πληθυσμός αποτελείται από 18.503 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή το Φεβρουάριο του 2011. Ο Δήμος παρουσιάζει αρνητική φυσική αύξηση (-46%) και τεχνητή αύξηση (-79%) του πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας είναι περίπου 18,12%, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο - διπλό - από τη μέση ανεργία για τη Βουλγαρία.

Ο δήμος περιβάλλεται από δύο προστατευόμενες περιοχές Natura 2000: 1) Τη Berkovitsa - για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών - και 2) τη Δυτική Stara Planina, που ονομάζεται επίσης  Δυτική Βαλκανική οροσειρά - μια περιοχή με υψηλή ορνιθολογική και βοτανική σημασία και πλούσια βιοποικιλότητα, με πολλά ενδημικά είδη. Αποτελεί σημαντική περιοχή για τη διατήρηση των δασών οξιάς και των αρχαίων δάσων ερυθρελάτης. Η περιοχή είναι επίσης γνωστή για τα μοναδικά πέτρινα γλυπτά καθώς και τις τοπικές παραδόσεις, τα  παραδοσιακά πανηγύρια, την τοπική  κουζίνα, και την χειροτεχνία .