Община Губио

Област Умбрия, Италия

Накацали по стръмните склонове на Monte Ingino и Monte Cucco, готически сгради отправят своя път нагоре по хълма.

Районът е планински и се намира на 525 надморска височина (32998 жители), граничи от изток и запад с Апенините до долината на река Тибър. Той е богат на природна красота и ценни произведения на изкуствато, история, култура и пейзажи. В непосредствена близост до историческите центрове, които са отлично свидетелство за средновековната епоха, е незамърсена природа със занаятчийски и художествени продукции, които свидетелстват за уменията на една отдавна установена традиция. По време на Коледа планината се украсява с най-голямата коледна елха.Губио е известен със своите Eugubine таблетки, които датират от 300 до 100 г. пр. Хр и са пример за древен скрипт от Умбрия. Градът е бил важен съюзник на Римската империя и ключова спирка за Виа Фламиния, заради което значително е намалял по време на нашествията на Сарацините.

През 14 век властта попада в ръцете на семейство Монтефелтро, а по-късно е включен в Папската Държава.
Обезлюдчването на  Губио води до социални и икономически проблеми. Местната политика е насочена в борба с тези проблеми, като подобрява условията за живот на населението, развива туристически маршрути, въз основа на планинския район и неговите традиции. Предприетите действия са насочени към оценяването на традиционните икономически дейности, характеризиращи неговата идентичност, като също така се улеснява активния и интерактивен трансфер на знания и умения посредством диалога межупоколенията.