MUNICIPALITY OF GUBBIO

Община Губио се намира на най-ниските възвишения - Инджино и Монте Чико, част от Апенините, и е пример за два от проблемите, с които се занимава BIG FOOT: географска маргинализация на района и  социална маргинализация на възрастното население. Политиката на Общината е насочена главно към дейностите, характерни за града - керамика, като опитът се предава на младото поколение.

Роля в проекта

Община Губио ще отговаря за експериментите, които ще бъдат проведени в проекта BIG FOOT. Губио ще даде насока на партньорите си за експериметиране и ще подпомогне разпространението на BIG FOOT на местно ниво