Община Берковица

област Монтана, България

Община Берковица се намира в Област Монтана, Северозападна България, разположена в района на т. нар. Предбалкан, на северните склонове на Западна Стара планина.Най-високата точка е връх Ком (2016 м) и най-ниската точка е  село Боровци (250 м). Общината е нареченан на административния си център - гр. Берковица и включва деветнадесет (19) други села.

Община Берковица обхваща територия от 470 квадратни километра , повечето от които са заети от земеделски земи (57%) и гори (43%). Селищата представляват само малък процент от областта - 3,32%. Населението еи от 18,503 жители, по данни от февруари 2011. Общината има отрицателен естествен прираст (-46%) и механичен прираст (-79%) от населението. Процентът на безработицата е около 18,12%, което е много по-висока - двойно - от средната безработица за България.

На територията на общината има две Natura 2000 защитени територии:

  1. Берковица - за опазване на дивите птици - и
  2. Западна Стара планина -регион с високо орнитологичено и ботаническо значение , богатото биоразнообразие, с много ендемични видове , важно местообитание  за опазване на древните букови и смърчови гори.

Районът е известен със своята красива природа, чист виздух, етническите култури, традиционните си фестивали, кухня, занаяти.