За проекта BIG FOOT

BIG FOOT е проект, който се занимава с два основни въпроса на Европейско равнище: маргинализация на планинските селски райони и застаряващото поколение и се фокусира върху валоризацията и подкрепата за възрастните хора, традиционни познания и специфичната за района култура.

ЗАЩО

Планинските райони в Европа са център на традиционно културно и природно разнообразие. В същото време, далеч от големия град, планинските райони се сблъскват с редица проблеми като липса на икономическо развитие, в резултат на което младите хора напускат тези райони и се отправят към урбанизираните градове. Този процес увеличава проблемите на планинските райони, тъй като  застаряващото поколение не може да се интегрира в процеса на развитие, а това от своя страна води до загуба на традиционни знания заради прекъсване на връзката между младите и старите.

ИДЕЯТА

Идеята на проекта BIG FOOT е да се преодолее пропостта между поколенията и да се установи междупоколенчески диалог в планинските райони, давайки възможност да се получат полезни знания от местното застаряващо поколение, да се комбинират традиционните знания със съвременните средства за комуникация и да намерят креативни решения за развитие на района.

РЕЗУЛТАТИ

Целта на проекта е да постигне описаното по-горе, като предлага обучение на местните жители и подкрепя комуникацията между младото и старото поколение.

МЕТОДОЛОГИЯ

Основният способ на BIG FOOT е съчетание на традицията и развитието. Заради това традиционните занаяти могат да вървят ръка за ръка с дигиталните технологии, а историческите пътеки дават възможност за откриване както на храна, така и на онлайн видео. Методите на BIG FOOT имат различна форма. Целта е да се постигне интеграция в променящия се свят.