NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY - INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES (CNR-ISGI)

Институтът по международни правни изследвания (ISGI) е научен орган на Националния изследователски съвет (CNR), който провежда изследвания, обучение и консултиране в областта на екологичното законодателство (международно, европейско и национално ниво ), включително ; изпълнението на международни договори и съответствието на националното законодателство; вземане на решения, поддържащи системи за управление на стратегически екосистеми; системно управление на трансгранични защитени територии; форми на сътрудничество и на съответните средства за устойчиво развитие.

Роля в проекта

CNR има свързващата роля в развитието на проекта, но все пак стратегическа. Чрез споделяне на всички дейности с партньортньорите от Big Foot, тя ще се фокусира върху развитието на учебните интервенции в рамките на едно поколение.