UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME VIENNA OFFICE – INTERIM SECRETARIATE OF THE CARPATHIAN CONVENTION (UNEP VIENNA - ISCC)

UNEP Виена е център по екология и като такъв насърчава сътрудничеството и обмяната на опит в областта на научните изследвания, защита на природата и устойчиво развитие между планинските райони, като например Алпите, Карпатите, Кавказ и Динарските планини.

Роля в проекта

UNEP Виена - ISCC е отговорен за оценяването и експлоатирането на постиженията на BIG FOOT. Като организация, занимаваща се с устойчивото развитие на селските планински общности, тя осигурява подкрепа за партньорство при идентифицирането на най-подходящите интервенции в областта на експериментирането. В допълнение, UNEP ще канализира процеса на развитие на BIG FOOT и ще покаже резултата на заинтересованите страни.