TRIKALA DEVELOPMENT AGENCY - KENAKAP S.A

KENAKAP SA е основана през 1992 г. за изпълнение на местната програма LEADER в областта на Kalampaka-Pyli. KENAKAP SA представлява инструмент за развитие на местните власти, на площ (префектура, общините, състав, т.н.) и действа като катализатор за насърчаване на целите за развитие на региона.

Роля в проекта

Trikala Development Agency-KENAKAP SA отговаря за развитието на картографирането на BIG FOOT - ключова стъпка от проекта, който включва анализ на контекста, задвижван от местното население, като първа стъпка в участието на местните общности. KENAKAP SA ще има важен принос конкретно в експерименталната фаза, чрез организиране на тестването в Трикала, Гърция. Освен това KENAKAP S.A  , ще има важна роля в идентифицирането на междупоколенческите  интервенции в подкрепа на местното развитие от туристическа гледна точка