CENTRE FOR DEVELOPMENT OF NORTH-WEST BULGARIA FOUNDATION (CDNWB)

Центърът за развитие на Северозападна България се намира в северна част на България, в подножието на връх Ком (2116m) в Стара планина. Целите и задачите на Фондацията са да помагане на общността в труден период на преход от комунистическо към демократично общество и да ограничи последиците от този преход. Фондацията подкрепя селски населени места за развитие в много различни области.

Роля в проекта

CDNWB отговаря за разработка на качеството. Фондацията също има важна роля в експерименталната фаза и ще организира тестове в община Берковица, район,  който се характеризира с тежки икономически и социални проблеми.

CDNWB отговаря за разработка на качеството. Фондацията също има важна роля в експерименталната фаза и ще организира тестове в община Берковица, район,  който се характеризира с тежки икономически и социални проблеми,