ASSOCIATION EUROPEENNE DES ELUS DE MONTAGNE

Стартирала през 1991 г., с подкрепата на Mountain Intergroup в Европейския Парламент, AEM обединява избрани представители от местно до Европейско ниво, събира местните и регионалните власти, както и техните представителни организации. AEM осъществява непрекъсната работа за повишаване на информираността на Европейските институции за

въпроси, свързани с планинските райони и насърчава регионалната и кохезионната политика, земеделието, околната среда, транспорт, енергетика, научни изследвания и иновации, и услуги от общ интерес.

Роля в проекта

The Association des Elus de la Montagne (AEM) отговаря за разпространението и повишаване осведомеността за проекта BIG FOOT. Освен това имат важна роля в мониторинга и оценката, което предполага коригиращи действия и разпространение на BIG FOOT. AEM също така ще предостави на партньорите си важни умения за взаимодействие в големи и разнообразни групи.