MENON NETWORK EEIG

MENON NETWORK EEIG е Европейска иновационна и изследователска мрежа, предоставяща информация и съвети от политическо и образователно естество,  ICT индустрия, въпроси свързани с промените в образованието и предаването на опит между поколенията, в Европа и света. Мисията на MENON Network EEIG е да улесни развитието на любознателните хора в Европа и другите части на света, правейки учението приоритет в икономическото, социалното и културното развитие както на национално, така и на международно равнище.

Роля в проекта

MENON Network EEIG отговаря за много аспекти от междупоколенческото обучение, както и за развитието на стратегиите на BIG FOOT. MENON Network EEIG ще организира вътрешен семинар в Брюксел за обучение на персонала на партньорите.