GOURÉ srl

Goure Srl е частен изследователски център, който предлага консултантски услуги на национално ниво, за програмиране, управление, оценка на европейските и националните програми за финансиране, насочени към поддържане на местното социално-икономическо развитие.

Роля в проекта

Goure е координатор в проекта BIG FOOT и по този начин ще се контролира правилното управление и изпълнение на всички дейности на партньорите, за да се постигне гладкото изпълнение на проекта. Освен това, благодарение на опита си в оценката на обучението и активните политики на пазара на труда, тя ще подкрепи партньорите в идентифицирането на най-подходящите за интервенция между поколенията области