Ръководство По Нематериално Културно Наследсво

Ако файловете не работи правилно в браузъра си, моля запишете и / или отворете директно с Adobe Reader.

Берковица, България

Mountains at Berkovitsa Municipality, Bulgaria

 

Download IHG of Berkovitsa BG and EN (PDF)