The Third Partner Meeting and Community Consultation

Следващата среща ще се проведе в Берковица, България, на 26 и 27 март 2012 г.

В Берковица партньорите  ще се стремят  към представяне на резултатите от „картографирането” и участието на семействата в трите области на експеримента. На този етап, е от решаващо значение, за да споделят и обсъждят подход към поколенията, която се основава на резултати от картографиране на участниците.

Цялато  партньорство ще участва в семинар , организиран от българския партньор, който има за цел информиране на местните заинтересовани страни,   възрастни и млади хора, за целта на проекта. Това събитие  цели да да допринесе за споделянето на  различни процедури и начини за провеждане на  картографиране, и да определи методи на междупоколенченско обучение  Ще бъде обсъдено с участниците, тяхното мнение и оценка върху областта на местния експеримент.