The Second Project Partner Meeting

Втората среща по проекта се проведе в Шамбери, Франция, организирана от AEM на 2-3 ноември 2011 г.

На тази среща  се анализира и обсъди напредъка, реализиран от всеки партньор и  се определиха  нови срокове  за постигане ефективно  целите  на проекта. Силен акцент беше поставен върху създаването на  обща рамка на местното „заснемане”, с цел  да привлекат местните общности и съответните заинтересовани страни в проекта.