ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών Σπουδών (CNR-ISGI)

Το Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών Σπουδών της Ιταλίας (ISGI) είναι ένα επιστημονικό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CNR), το οποία διεξάγει έρευνα, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών στον τομέα της υψηλής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (διεθνής, ευρωπαϊκή, και εθνική).

 

Ρόλος στο έργο

Με την ανταλλαγή όλων των δραστηριοτήτων στη συνεργασία του Big Foot, το CNR θα εστιάσει τη συμβολή του στην ανάπτυξη των μαθησιακών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της « Δημοτικής Μεθόδου Διαγενεακής Εκμάθησης», και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη συμμετοχική διαδικασία και την κοινωνική δράση των κοινοτήτων.