ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (CDNWB)

Το Κέντρο για την ανάπτυξη της Βορειοδυτικής Βουλγαρίας βρίσκεται στο ορεινό βόρειο τμήμα της Βουλγαρίας ακριβώς στους πρόποδες της κορυφής Κομ (2116m) της Βαλκανικής οροσειράς. Οι στόχοι του Ιδρύματος είναι να βοηθήσει την τοπική κοινωνία στη δύσκολη περίοδο της μετάβασης από ένα κομμουνιστικό καθεστώς σε μια δημοκρατική κοινωνία, υποστηρίζοντας τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες των κατοίκων των γειτονικών οικισμών της υπαίθρου για την ανάπτυξη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς

Ρόλος στο έργο

Το Κέντρο καθοδηγεί του εταίρους στα θέματα ανάπτυξης ποιότικής στρατηγικής και εργαλείων. Έχει επίσης έναν σημαντικό ρόλο στη φάση πειραματισμού, και θα οργανώνει τον έλεγχο στο δήμο Berkovitsa στη Βουλγαρία, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα